آیین نامه ها

 آخرین نسخه آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) را از اینجا دریافت کنید.

بروزرسانی : شنبه 21 مرداد 1396 - 11:06:37