آیین نامه ها

 آخرین نسخه آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) را از اینجا دریافت کنید.

بروزرسانی : سه شنبه 26 دی 1396 - 10:21:30