دوره ی رشد مقدماتی (پیش رشد) و رشد

استقرار در مرکز رشد به دو صورت امکان پذیر است: دوره ی رشد مقدماتی (پیش رشد) و دوره ی رشد . 

دوره رشد مقدماتی (پیش رشد): به علت عدم آشنایی دانشجویان با فرآیند تجاری سازی، گروه ها و هسته های پژوهشی دانشجویی با ورود به دوره ی رشد مقدماتی (پیش رشد) این امکان را خواهند داشت که بدون ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی، از حمایت های مرکز رشد جهت تکمیل و تثبیت تیم کاری،  پیشبرد ایده ی محوری، بهره مندی از آموزش های اولیه نظیر تدوین طرح تجاری، بازاریابی و فروش، امور مالی و غیره بهره مند شده و همزمان اقدامات لازم در خصوص ثبت شرکت و ورود به دوره ی رشد را نیز پیگیری نمایند .  معیار پذیرش در دوره پیش رشد وجود یک ایده محوری فناورانه و نو با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد .  این دوره، دوره‌ای 6 ماهه است که در آن به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه ی قابل تجاری سازی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، ‌شناسایی گروه کاری، ‌تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود .   در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی ورود به دوره رشد شوند .   زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است . 


      دوره رشد: دوره‌ای 3 ساله است که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند.   زمان این دوره با تصویب شورای مرکز رشد تا 5 سال قابل افزایش است.
 

بروزرسانی : شنبه 23 شهریور 1392 - 11:55:10