شرکت فناوران انرژی و محیط زیست دانا

 زمینه فعالیت: مکانیک

مدیر/نماینده واحد: دکتر سید عباس سادات سکاک

ساخت دستگاه های آموزشی پدیده ترموالکتریک برای اولین بار ایران

پژوهشگران جوان شرکت فناوری انرژی و محیط زیست دانا، مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه های آموزشی پدیده ترموالکتریک شدند. طراحی و ساخت این دستگاه ها که به سفارش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته، کاملاً بومی بوده و توسط اعضای تیم مهندسی این شرکت انجام گرفته است.

این دستگاه ها که برای اولین بار در ایران ساخته شده، فاقد مشابه خارجی است و به منظور آشنایی مخاطب با دو اثر مهم پدیده ترموالکتریک یعنی "پدیده پلتیر" و "پدیده سیبک"، طراحی و ساخته شده است. 

شایان ذکر است که دو اثر مذکور از روش های تبدیل مستقیم انرژی و بیانگر تولید مستقیم برق از اختلاف دما و بالعکس است.

 

بروزرسانی : شنبه 11 آذر 1396 - 13:59:45