شرکتهای مستقر در مرکز

 زمینه فعالیت: روان شناسی- کامپیوتر و ارتباطات

اعضای اصلی تیم:  دکتر محمدامین مهدوی، دکتر حمیدرضا حمیدی، دکتر سید علی محمد موسوی، دکتر عبدالجواد احمدی، سیده فاطمه حسینی

بروزرسانی : چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 14:18:38