شرکت سامانه های پردازش هوشمند سگال

 زمینه فعالیت: روان شناسی- کامپیوتر و ارتباطات

اعضای اصلی تیم:  دکتر محمدامین مهدوی، دکتر حمیدرضا حمیدی، دکتر سید علی محمد موسوی، دکتر عبدالجواد احمدی، سیده فاطمه حسینی

بروزرسانی : شنبه 11 آذر 1396 - 14:02:48