آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

 حوزه فعالیت: آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

کتاب بازنمود ضمیری در زبان فرانسوی و زبان فارسی

کتاب بازنمود ضمیری در زبان فرانسوی و زبان فارسی در موسسه­ ی نشر فرهیختگان منتشر شد. این کتاب به واکاوی ضمیرهای شخصی در نظام دستوری زبان فرانسوی و زبان فارسی می­پردازد. تمام پدیده ­های دستوری زبان فرانسوی در این حوزه، با برابرنهادهای آنها در زبان فارسی مورد مقایسه قرار می­گیرد. بخش نخست این اثر به معرِّف­ها، معرَف­ها و رابطه ­ی متقابل آنها اختصاص یافته است. بخش دوم کتاب ضمیرهای شخصی را مورد مطالعه قرار می­دهد و به صورت دقیق و مشروح مواردی چون جنسیت، شمار، شخص، کارکرد و صورت را در آنها بررسی می­نماید.

بروزرسانی : شنبه 1 تیر 1398 - 13:55:30