آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

 حوزه فعالیت: آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

کتاب بازنمود ضمیری در زبان فرانسوی و زبان فارسی

کتاب بازنمود ضمیری در زبان فرانسوی و زبان فارسی در موسسه­ ی نشر فرهیختگان منتشر شد. این کتاب به واکاوی ضمیرهای شخصی در نظام دستوری زبان فرانسوی و زبان فارسی می­پردازد. تمام پدیده ­های دستوری زبان فرانسوی در این حوزه، با برابرنهادهای آنها در زبان فارسی مورد مقایسه قرار می­گیرد. بخش نخست این اثر به معرِّف­ها، معرَف­ها و رابطه ­ی متقابل آنها اختصاص یافته است. بخش دوم کتاب ضمیرهای شخصی را مورد مطالعه قرار می­دهد و به صورت دقیق و مشروح مواردی چون جنسیت، شمار، شخص، کارکرد و صورت را در آنها بررسی می­نماید.

 

کتاب آزمون­سازی برای مدرسان زبان

تالیف: آرتور هیوز-مترجمان: دکتر امیررضا وکیلی ­فرد، پروانه احمدی، دکتر لیلا گلپور

کتاب آزمون­سازی برای مدرسان زبان بهترین راهنما برای مدرسانی است که می­خواهند درک بهتری از نقش آزمون­سازی در یاددهی و یادگیری زبان داشته باشند. با کتاب آزمون­سازی برای مدرسان زبان می­توان:

  •      یک آزمون خوب را تحلیل کرد؛
  •     اهداف گوناگون آزمون­سازی را تحلیل کرد؛
  •   روش­های آزمون­های رایج را توضیح داد و در مورد اجرای آنها سخت گفت؛
  •    نشان داد که آزمون­سازی چگونه می­تواند یاددهی و یادگیری را بهبود بخشد؛

هیچ کتابی نتوانسته است مباحث پیچیده­ی آزمون­سازی زبان را کامل­تر و آسانتر از کتاب حاضر ارائه کند. اگر می­خواهید آموخته ­های زبان آموزان خود را بسنجید، این کتار را مطالعه کنید. 

  

 

کتاب اثرات راهبرد آموزشی نگاشت مفهومی از نوع سلسله مراتبی بر درک لفظی و استنتاجی متون اطلاع رسانی ربان دوم 

نویسنده: دکتر امیررضا وکیلی فرد 

مشخصات ظاهری: نشر فرهیختگان. 1397 

زبان فرانسه

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 25 شهریور 1398 - 14:42:53