اهداف و وظایف مرکز رشد

          بسترسازی جهت تجاری سازی پژوهش های علمی تحقیقاتی

          ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از دستاوردهای پژوهشگران جوان

          کمک به رونق اقتصاد محلی و دانش محور

          ایجاد فضای لازم جهت رشد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور

          در اختیار نهادن فضا، امکانات و تسهیلات مالی مورد نیاز واحدها جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فن‏‎آورانه

          حمایتهای مالی و معنوی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

          ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مورد نیاز واحدها در راستای تجاری سازی ایده‌های نو

          ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در راستای تحقق ایده محوری شان

           بازاریابی و فروش محصولات فناورانه

          ایجاد محیطی پویا و هم افزا برای ارائه خدمات مختلف جهت رشد علمی و تجاری واحدهای فناور مستقر در مرکز

          فراهم آوردن حمایت‌های قانونی مورد نیاز واحدهای مستقر جهت تسهیل طی فرآیند تجاری سازی

بروزرسانی : چهارشنبه 20 شهریور 1392 - 11:10:12